KSIĄŻKA ILUSTROWANA – MOST ŁĄCZĄCY DZIECI I MŁODZIEŻ

Na przełomie lata i jesieni startujemy z projektem, który otrzymał pozytywną opinię
jury konkursu „Współdziałanie w kulturze” organizowanego przez Centrum Praktyk Edukacyjnych przy poznańskim Centrum Kultury Zamek. Celem konkursu było stworzenie sieci łączącej instytucję edukacyjną z instytucją kultury i zaproponowanie działania z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

Projekt “Czyta-my” dedykowany jest dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkoły ponadgimnazjalnej, jego kolejne etapy będą maiły miejsce na terenie dzielnicy Święty Łazarz w Poznaniu.

Naszym celem jest przygotowanie grupy wolontariuszy – uczniów liceum ogólnokształcącego do pełnienia roli animatorów kultury i podniesienie ich kompetencji w zakresie edukacji – zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. W ramach projektu wezmą oni udział w czterech warsztatach przygotowawczych poświęconych zagadnieniom pedagogiki przedszkolnej, dramy i pracy z ciałem oraz ilustrowanej książce dla dzieci. Otrzymując w ten sposób odpowiednie narzędzia stworzą scenariusze własnych artystycznych warsztatów z książką, które zrealizują z dziećmi w wieku 3-6 lat w łazarskim Przedszkolu nr 51, a następnie w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Tworząc projekt zależało nam na promowaniu czytelnictwa poprzez wskazanie
na książki wartościowe zarówno literacko, jak i plastycznie, wzbogaceniu oferty edukacyjnej placówek uczestniczących w projekcie, a także na nawiązaniu międzypokoleniowej współpracy w obszarze i edukacji.

Miejsca realizacji projektu:

1. II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej
i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
2. Biblioteka Domu Bajek
3. Przedszkole nr 51 w Poznaniu
4. Salezjańskie Centrum Młodzieżowe.

Już dziś zapraszamy do udziału w naszym projekcie:

– uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą się sprawdzić
w roli wolontariusza pracującego z dziećmi
– rodziców dzieci w wieku 3-6 lat.

Zapisy na zajęcia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

dom.bajek.poznan@gmail.com

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”.

 

 

KSIĄŻKA ILUSTROWANA – MOST ŁĄCZĄCY DZIECI I MŁODZIEŻ