PROJEKT NIĆ – opinie pedagogów

Pracując nad realizacją Projektu NIĆ zapytałyśmy grono pedagogiczne z Przedszkola nr 51 w Poznaniu o wyrażenie opinii na temat pracy metodą projektu.

Oto przesłane nam wypowiedzi:

1) Jak długo trwa Pani doświadczenie pracy metoda projektu w przedszkolu?

A. P.: 7 lat

2) Jakie są największe korzyści płynące z podjęcia takiego wyzwania w pracy z dziećmi?

A. P.: W metodzie projektu dzieci uczą się przez działanie, bezpośrednie doświadczanie a sam wybór tematu projektu zależy od ich zainteresowań. W metodzie projektu nauczyciel podąża za zainteresowaniami dzieci 🙂

3) Czy znajduje Pani w tej metodzie jakieś elementy, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację planu przedszkolnej pracy?

A. P.: Nie. Podczas projektu można w pełni realizować wszystkie obszary Podstawy Programowej.

Serdecznie dziękujemy za pomoc!

PROJEKT NIĆ – opinie pedagogów

PIPPI – konkurs dla przedszkoli

W tym roku celebrujemy wyjątkową rocznicę  – mija 75 lat od publikacji pierwszego opowiadania o Pippi Pończoszance!!! A ponieważ 29 września przypada świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania Dzieciom…

… zapraszamy przedszkola z Poznania i powiatu poznańskiego do udziału
w konkursie plastycznym.

Zadaniem jest stworzenie grupowej pracy plastycznej związanej z

PIPPI

Technika dowolna, prace w formie fotografii cyfrowej prosimy wysyłać na adres:
dom.bajek.poznan@gmail.com

do 20.00 dnia 15.11.2020.

Wyniki konkursu opublikujemy 22 listopada na naszym profilu na Facebooku.
Tak, by książki dotarły do przedszkoli przed Mikołajkami 

Nagrody :
Książki autorstwa Astrid Lindgren
„Przygody Pippi”, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2020
„Pippi Pończoszanka”, edycja jubileuszowa z ilustracjami Z. Piotrowskiego, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2015
„Pippi Pończoszanka”, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2020
„Pippi w parku”, wyd. Zakamarki, Poznań 2020.

Dla zwycięskiej grupy przedszkolnej nagramy także dedykowany film z pozdrowieniami od Pippi🙂


Dziękujemy wydawnictwom Nasza Księgarnia oraz Zakamarki za ufundowanie nagród w konkursie!

Udział w konkursie wiąże się z akceptacją poniższego regulaminu:

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci organizowanego  okazji Ogólno-polskiego Dnia Głośnego Czytania Dzieciom przez Dom Bajek

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Bajek w Poznaniu (Fundacja Jak Malowana)
 2. Konkurs rozpoczyna się 29.09.2020 r. i trwać będzie do 15.11.2020 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi:

PIPPI

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.
 2. Celem konkursu jest rozbudzenie plastyczno-artystycznej wrażliwości u dzieci, promowanie czytelnictwa oraz aktywności twórczej łączącej kontakt z literaturą i sztuką.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną techniką dowolną.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez grupę przedszkolną pod kierunkiem nauczyciela.
 3. Grupa przedszkolna wykonuje jedną pracę zbiorową. Placówka może zgłosić do konkursu do trzech prac.
 4. Oceny prac dokona specjalne Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 5. Prace należy sfotografować/zeskanować i nadesłać w formie cyfrowej do godz. 20.00 dnia 15.11.2020 na adres: dom.bajek.poznan@gmail.com z dopiskiem „Konkurs plastyczny” w temacie.
 6. Email z nadesłanym skanem/fotografią pracy powinien zawierać następujące dane:
  – wiek autorów pracy, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
  – tytuł pracy
  – nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie i publikację danych osobowych (wzór ww. zgody stanowi załącznik do Regulaminu).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 8. Koordynatorzy konkursu: Anna Maria Brandys, Barbara Górecka, Maria Kiedrowska, Angelika Choczaj.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu facebookowym organizatora,
  a do wszystkich uczestników wysłane zostaną powiadomienia mailowe.
 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody.
 5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy w formie elektronicznej z podziękowaniem za wzięcie udziału w Konkursie. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy drukowane.
 6. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału
  w konkursie.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim. Prosimy o nie zamieszczanie na pracach oraz fotografiach/skanach prac imion, nazwisk oraz innych danych osobowych dzieci.

Uwagi:

 1. Przekazując prace na konkurs przedszkole zgadza się na umieszczenie pracy na stronie www, blogu oraz profilu facebookowym Organizatora.
 2. Biorąc udział w konkursie przedszkole akceptuje jego regulamin.
 3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą lub przekazane osobiście.

Załączniki:

ZAPRASZAMY!!!

Grafika: © Ingrid Vang Nyman / The Astrid Lindgren Company

PIPPI – konkurs dla przedszkoli

Projekt NIĆ

Z metodą projektu zetknęłam się jako rodzic dwóch córek uczęszczających do Przedszkola nr 51 w Poznaniu. W toku kilku lat nauki w tej placówce moje dzieci miały okazję doświadczać i zdobywać wiedzę właśnie w ten nieszablonowy sposób.

Tematyka projektów, w których brały udział Ulka i Adelka zawsze była dostosowana do możliwości percepcji grupy, jak i wieku dzieci, co wynika z doświadczenia grona pedagogicznego w pracy tą metodą. Na stronie placówki możemy przeczytać kilka słów ważnego wprowadzenia:

Metoda projektów jest metodą nauczania, która daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi, a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia.

W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację,a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy.

Inspirując się doświadczeniem łazarskiego przedszkola postanowiłyśmy spróbować przeprowadzić ten eksperyment naukowo-pedagogiczny w warunkach domowych.

Cele, które przed sobą postawiłyśmy to:
– rekonstrukcja wartościowej przestrzeni edukacyjnej w domu, zdobycie i podzielenie się doświadczeniem na ewentualność nauki w trybie zdalnym
– stworzenie przykładowego modułu, który może stać się inspiracją dla nauczycieli, pedagogów, animatorów, ale także rodziców, w tym również osób realizujących nauczanie domowe.

Projekt NIĆ trwał od maja do września 2020.

Został zrealizowany równocześnie w przestrzeni domowej trzech rodzin, z piątką dzieci w wieku 2 – 7 lat. Gościnnie w naszym projekcie uczestniczyła Maja Wilczewska prowadząca na co dzień działania animacyjne skoncentrowane wokół kamishibai pod nazwą MajuBaje.

Pracę nad projektem podzieliłyśmy na różne etapy, które przenikały się wzajemnie przez cały czas jego trwania:

1. MAPA MYŚLI
– wykorzystując duży arkusz białego papieru spisałyśmy dziecięce myśli i skojarzenia związane z hasłem NIĆ, które pojawiają się w głowie i podczas spokojnej rozmowy – był to najważniejszy punkt wyjścia do pracy. Mapę myśli częściowo zilustrowały same dzieci
– do mapy myśli wracałyśmy także później, gdy wspólnie trafiałyśmy na nowe tropy.

2. DOŚWIADCZANIE
– krok po kroku sprawdzaliśmy tropy, które pojawiły się na mapach myśli. Doświadczanie polegało na dotykaniu, podróżowaniu, czytaniu
– dużą rolę odegrały działania plastyczne inspirowane mapą myśli, powstała między innymi zilustrowana przez Kajetana, Ulkę i Adelkę książka kamishibai pod tytułem: „Po nitce do kłębka”:
https://www.facebook.com/899582593403636/videos/1215045945520326

3. KSIĄŻKI
– w projekcie szczególnie istotne były dla nas książki, które są również ważnym punktem zainteresowania Domu Bajek.

Tytuły, po które sięgnęłyśmy to:

 • Tańcowała igła z nitką, Jan Brzechwa, ilustracje Franciszka Themerson
  wyd. Czytelnik 1949
 • Tańcowała igła z nitką, Jan Brzechwa, ilustracje Stanisłąw Zamecznik
  wyd. Czytelnik 1957
 • Tańcowała igła z nitką, Jan Brzechwa, ilustracje Bohdan Butenko
  wyd. Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” 1972
 • Miasteczko nad morzem, Ryszard Marek Groński, ilustracje: Andrzej Dudziński, wyd. Wydawnictwo Nasza Księgarnia 1978
 • Nad morzem, Zullo & Albertine, wyd. Wydawnictwo Babaryba 2016
 • Lato Stiny, Lena Anderson, wyd. Wydawnictwo Zakamarki 2016
 • Morze, Ricardo Henriques / ilustracje André Letria / przekład Jakub Jankowski, wyd. Wydawnictwo Tako 2016
 • Kto wymyślił wakacje?, Katarzyna Sowula, ilustracje: Joanna Gębal, wyd. Wydawnictwo Nasza Księgarnia 2019
 • Owco, śpij!, Kerry Lyn Sparrow, ilustracje Guillaume Perreault, wyd. Wydawnictwo Papilon, Grupa Publicat 2019
 • Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie?, ilustracje Agnieszka Żelewska, wyd. Wydawnictwo Muchomor 2010
 • Jak Pan Bóg stworzył owieczki. Bajka czeska, ilustracje Anna Kaszuba-Dębska, wyd. Media Rodzina 2010
 • Nić Ariadny. Mity i labirynty, Jan Bajtlik, wyd. Wydawnictwo Dwie Siostry 2018
 • Trzy życzenia, Anna Paszkiewicz, ilustracje Joanna Bartosik, wyd. Widnokrąg 2020
 • Śmieci. Najbardziej uciążliwy problem na świecie, Gerda Raidt, wyd. Babaryba 2019

4. WSPARCIE MERYTORYCZNE
– w toku pracy nagrałyśmy 2 filmy adresowane do osób dorosłych pracujących z dziećmi w domu, przedszkolu, szkole czy innych przestrzeniach edukacyjnych:
1) film krótko wprowadzający w metodę wraz z zapisem fragmentu pracy nad mapą myśli:
https://www.facebook.com/899582593403636/videos/285237079523994
2) film poświęcony ilustracji książkowej, w której wykorzystywane są takie środki artystyczne jak haft, kolaże tkaninowe czy rękodzieło związane z hasłem NIĆ
https://www.facebook.com/899582593403636/videos/1247918358911330.

5. LITERATURA FACHOWA:
– Judy Harris Helm, Lilian G. Katz „Mali Badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej” Warszawa 2003, Wyd. CODN
– źródło internetowe: http://www.edukacja.edux.pl/p-4402-metoda-projektu-w-przedszkolu.php?fbclid=IwAR0_OTqLAdlP7heANdIJEESTFaUid7j4BkhGmWk5b-wfZL3boSsCwitecuA

Projekt „NIĆ” został zrealizowany w ramach konkursu Kultura Dystansu organizowanego przez Łazarz – Otwarta Strefa Kultury i Inkubator Kultury – Pireus. Dofinansowano ze środków Miasta Poznania.

Dziękujemy za zaufanie!

Barbara Górecka

Projekt NIĆ