Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Dom Bajek

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Dom Bajek.

1. Definicje używane w Regulaminie oznaczają:
1.1. Pod pojęciem organizator rozumie się Dom Bajek (www.dombajek.pl) funkcjonujący w ramach działania statutowego Fundacji Jak Malowana z siedzibą w Poznaniu pod adresem os. Dębina 6/4 (60-450), NIP: 7831738686, reprezentowany  przez Barbarę Górecką, Annę Marię Brandys, Marię Kiedrowską oraz Angelikę Choczaj – osoby organizujące i prowadzące usługi określone w niniejszym regulaminie.  Adresem świadczenia usług jest Poznań, ul. Wspólna 40 lub inne wskazane w ofercie  miejsce.
1.2. Pod pojęciem uczestnika rozumie się osobę biorącą udział w zajęciach lub warsztatach  dostępnych w ofercie  Domu Bajek (rodzic/opiekun z dzieckiem, dorosły lub dziecko).
1.3. Pod pojęciem  opiekun rozumie się rodzica lub inną osobę będącą prawnym opiekunem dziecka lub osobą, której powierzono opiekę nad dzieckiem podczas zajęć.
1.4. Pod pojęciem zajęcia / warsztaty rozumie się spotkania o charakterze  edukacyjnym,  artystycznym lub innym  przeznaczone dla dzieci lub dorosłych odbywające się w wyznaczonym przez Dom Bajek terminie.

II. Postanowienia ogólne

1. 1.Dom Bajek organizuje  następujące wydarzenia:
a. zajęcia dla dzieci i rodziców/opiekunów;
b. rodzinne warsztaty okolicznościowe;
c.   koncerty, spotkania edukacyjne oraz inne formy zabaw grupowych; d. inne przedsięwzięcia organizowane na życzenie.
1.2. Dom Bajek zastrzega sobie prawo zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty w części  dotyczącej rodzaju świadczonych usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Cennik warsztatów przedstawiony jest  przy ich opisie na profilu Domu Bajek na Facebooku (www.facebook.com/dombajek) w wydarzeniu dotyczącym konkretnego spotkania.

3. Procedury i zasady rejestracji:
3.1. zapisy na warsztaty przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dom.bajek.poznan@gmail.com.
3.2. zgłaszając swój zapis na warsztaty należy podać imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy oraz nazwę warsztatu.
3.3. przed rozpoczęciem warsztatu należy wypełnić i podpisać zgodę uczestnictwa w zajęciach wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

III. Korzystanie z usług Domu Bajek
1.Zajęcia/warsztaty organizowane przez Dom Bajek przeznaczone są dla dzieci i dorosłych.
2. Dziecku biorącemu udział w spotkaniu towarzyszy jeden lub dwóch opiekunów.
3. W zajęciach/warsztatach nie mogą brać udziału uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne.
4. Dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami emocjonalnymi czy psychicznymi mogą brać udział  w zajęciach jedynie w obecności swojego opiekuna (specjalisty lub terapeuty). Warunkiem  uczestnictwa jest wcześniejsze uprzedzenie Domu Bajek (przy zapisie na zajęcia) o  diagnozie, z podaniem dokładnych informacji na temat stanu dziecka.
5. Dom Bajek ani prowadzący zajęcia/warsztaty nie ponoszą odpowiedzialności za szkody  na osobie lub konsekwencje zdrowotne, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne reakcje alergiczne z oferowanym poczęstunkiem oraz użytymi podczas spotkania materiałami plastycznymi.
6. Zajęcia/warsztaty organizowane przez Dom Bajek mogą łączyć w sobie elementy różnorodnych technik plastycznych (farby, kleje etc.), w związku z czym opiekun zobowiązany jest ubrać uczestnika w strój dostosowany do rodzaju zajęć plastycznych.
7. Za szkody  spowodowane przez dziecko w lokalu, w którym odbywają się zajęcia odpowiadają opiekunowie.
8. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie lokalu, w którym odbywają się zajęcia odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
9. Dom Bajek nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów ani za zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych na warsztatach.
10. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez uczestników lub opiekunów po uzgodnieniu  z osobą prowadzącą zajęcia/warsztaty oraz po wyrażeniu zgody przez innych uczestników zajęć.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Domu Bajek (dombajek.wordpress.com) oraz może  zostać przesłany klientowi drogą elektroniczną, na życzenie.  Przed wykupieniem zajęć/ warsztatów klient zobowiązany jest  zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości uczestników  i klientów poprzez ogłoszenie na stronie Domu Bajek (dombajek.wordpress.com).

Dom Bajek zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć, warsztatów oraz wydarzeń.  Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Domu Bajek w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów i imprez okolicznościowych organizowanych przez Fundację Jak Malowana.

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Dom Bajek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s